Djuren i naturbruket Kurskod: DJUDJR0 Poäng: 100

Kursen djuren i naturbruket omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 5.