Designmodeller Kurskod: DESDES0 Poäng: 100

Kursen designmodeller omfattar punkterna 1 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte.