Datorstyrd produktion 4 Kurskod: DARDAT04 Poäng: 100

Kursen datorstyrd produktion 4 omfattar punkterna 1, 4–6, 8 och 10 under rubriken Ämnets syfte.