Datorstyrd produktion 2 Kurskod: DARDAT02 Poäng: 100

Kursen datorstyrd produktion 2 omfattar punkterna 1, 4–6, och 10 under rubriken Ämnets syfte.