Dansgestaltning 2 Kurskod: DANDAN02 Poäng: 100

Kursen dansgestaltning 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–5.