Dansimprovisation och komposition Kurskod: DANDAI0 Poäng: 100

Kursen dansimprovisation och komposition omfattar punkterna 2–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte.