Modern nutida dans 3 Kurskod: DAKMOD33 Poäng: 200

Kursen modern nutida dans 3 omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 2–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade avancerade färdigheter i modern nutida dans, som befäster och vidareutvecklar teknik och att dansa dynamiskt nyanserat och variationsrikt inom ett avancerat rörelsevokabulär med komplexa rörelsekombinationer och ett konstnärligt rörelseuttryck.