Klassisk balett 2 Kurskod: DAKKLA32 Poäng: 200

Kursen klassisk balett 2 omfattar punkterna 1–3, 5 och 8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 1–3 och 5. I kursen behandlas fördjupade avancerade färdigheter i klassisk balett som befäster stabilitet i grundteknik inom ett avancerat rörelsevokabulär med komplexa rörelsekombinationer och ett konstnärligt rörelseuttryck.