Dansträning för yrkesdansare Kurskod: DAKDAS3 Poäng: 100

Kursen dansträning omfattar punkterna 6–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.