Repertoar för yrkesdansare Kurskod: DAGREP3 Poäng: 100

Kursen repertoar för yrkesdansare omfattar punkterna 1–4 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 4. I kursen behandlas färdigheter på avancerad nivå.