Däckstjänst 2 Kurskod: DACDAC02 Poäng: 300

Kursen Däckstjänst 2 omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2–3 och 6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.