Datalagring Kurskod: DAADAT3 Poäng: 100

Kursen datalagring omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.