Datalagring Ämneskod: DAA

Ämnet datalagring behandlar hur lösningar för datalagring designas och hur det är möjligt att effektivt komma åt lagrad data från mjukvaruapplikationer. Ämnet datalagring får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.