Cirkus 2 Kurskod: CIRCIR02S Poäng: 100

Kursen cirkus 2 omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom vald eller valda cirkusdiscipliner.