Cad 2 Kurskod: CADCAD02 Poäng: 50

Kursen cad 2 omfattar punkterna 1–2 och 4–7 under rubriken Ämnets syfte.