Rit- och mätningsteknik Kurskod: BYPRIT0 Poäng: 100

Kursen rit- och mätningsteknik omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.