Bild och form 1a2 Kurskod: BILBIL01a2 Poäng: 50

Kursen bild och form 1a2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.