Biologi i vattenmiljöer 3 Kurskod: BIIVAT03 Poäng: 100

Kursen biologi i vattenmiljöer 3 omfattar punkterna 1, 3 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursens behandlas fördjupade kunskaper inom valt fördjupningsområde.