Biologi i vattenmiljöer 2 Kurskod: BIIVAT02 Poäng: 100

Kursen biologi i vattenmiljöer 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom marina miljöer eller limniska miljöer.