Biologi – naturbruk – specialisering Kurskod: BIGBIG00S Poäng: 100

Kursen biologi – naturbruk – specialisering omfattar punkterna 1–2, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, om specialiseringen handlar om mark och växter, eller punkterna 3–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte, om specialiseringen handlar om djur. Om specialiseringen dessutom handlar om bevarandebiologi omfattar kursen även punkt 7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialiseringsområde.