Bildteori Ämneskod: BID

Ämnet bildteori behandlar hur bilder förstås och kommuniceras och i vilka medier och sammanhang det sker. I ämnet behandlas teorier om visuell kommunikation, hur bilder konstrueras och produceras samt hur den visuella kulturen tar sig uttryck i form av ett ökande flöde av bilder i olika medier. Ämnet behandlar även teorier om bilden som språk.