Konditori 4 Kurskod: BAGKON04 Poäng: 100

Kursen konditori 4 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.