Konditori 3 Kurskod: BAGKON03 Poäng: 100

Kursen konditori 3 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–6. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.