Konditori 2 Kurskod: BAGKON02 Poäng: 200

Kursen konditori 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.