Anläggning 1 Kurskod: ANLANL01 Poäng: 100

Kursen anläggning 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.