Anläggningsförare – process Kurskod: ANAANL0 Poäng: 100

Kursen anläggningsförare – process omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.