Turistbyråservice Kurskod: AKTTUR0 Poäng: 100

Kursen turistbyråservice omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.