Aktiviteter och upplevelser Kurskod: AKTAKT0 Poäng: 100

Kursen aktiviteter och upplevelser omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.