Affärskommunikation Ämneskod: AFF

Med affärskommunikation menas i första hand extern kommunikation till andra företag, myndigheter och privatpersoner men även intern kommunikation inom ett företag eller en organisation. Ämnet affärskommunikation behandlar hur olika affärsdokument utformas samt hur presentations- och informationsmaterial i affärssammanhang framställs med hjälp av lämplig teknik. Internationaliseringen medför ökade krav på flerspråkighet. Ämnet kan därför anpassas till såväl svensk affärskommunikation som affärskommunikation på andra språk.