Kunskapskrav

Start Sök Om

Vård- och omsorgsarbete 1

Kod: VÅRVÅR01
Poäng: 200

Kursen vård- och omsorgsarbete 1 omfattar punkterna 1–3, 5–7 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning förhindras. Eleven redogör också utförligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Eleven redogör också översiktligt för hur smitta och smittspridning förhindras.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande. Dessutom beskriver eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande. Dessutom beskriver eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare. Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. Eleven utför i bekanta situationer och i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt.
- I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. - Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
- Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling. Eleven redogör utförligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling. Eleven redogör översiktligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Ämne - Vård och omsorg (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.