Kunskapskrav

Start Sök Om

Växtkunskap

Ämnet växtkunskap behandlar de växter som används i park- och trädgårdsmiljöer. För att kunna välja och arbeta med växter i olika miljöer krävs goda art- och sortkunskaper samt kunskaper om växternas behov och funktion i olika sammanhang. Ämnet behandlar också biologiska och ekologiska samband mellan växter, mark, klimat och andra organismer.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet växtkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om växter för yrkesmässigt arbete med växter och växtmiljöer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att identifiera, beskriva och namnge växter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om växters egenskaper och kvalitet samt om kvalitetskrav för växter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sunda växter och växters resistens mot sjukdomar och skadedjur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kombinera och välja växter för olika miljöer, funktioner och klimat samt att sköta och hantera växter på ett yrkesmässigt sätt. Praktiska övningar, fältstudier och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet växtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att identifiera och namnge växter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
 2. Förmåga att välja växter för olika platser, miljöer och funktioner samt att göra ekonomiska beräkningar för planteringsförslag.
 3. Kunskaper om växters egenskaper samt om förnyelse av sortiment.
 4. Kunskaper om biologiska och ekologiska samband mellan växter, mark, klimat och andra organismer.
 5. Kunskaper om växters kvalitet och kvalitetskrav för växter.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser för växter och handel med växter.

Kurser i ämnet

 1. Växtkunskap 1, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen växtkunskap – fastighetsskötsel.
 2. Växtkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen växtkunskap 1.
 3. Växtkunskap – fastighetsskötsel, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen växtkunskap 1 eller kursen marken och växternas biologi.

Växtkunskap 1

Kursen växtkunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Identifiering, beskrivning och namngivning av ett begränsat sortiment av träd, buskar, barrväxter, perenner och annueller med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
 • Växtmiljöer samt växters härdighet, ståndort och proveniens.
 • Växternas funktion i olika miljöer, till exempel som rumsbildare, vindskydd och estetiska uttryck med färg och form.
 • Olika moment i planteringen av växter, till exempel jordförbättring, efterarbete, skötsel och uppföljning.
 • Sortiment, växtkvalitet samt handel med växter, till exempel vad gäller kvalitetsmärkningen E-planta och växtpass.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar och namnger med säkerhet växter ur ett begränsat växtsortiment, med vetenskapliga och yrkesmässiga termer. - Eleven identifierar och namnger med viss säkerhet växter ur ett begränsat växtsortiment, med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
I samband med fältstudier redogör eleven utförligt och nyanserat för växternas egenskaper, funktion och lämplighet i olika miljöer samt för biologiska och ekologiska samband mellan växter, markförhållanden och klimat. I samband med fältstudier redogör eleven utförligt för växternas egenskaper, funktion och lämplighet i olika miljöer samt för biologiska och ekologiska samband mellan växter, markförhållanden och klimat. I samband med fältstudier redogör eleven översiktligt för växternas egenskaper, funktion och lämplighet i olika miljöer samt för biologiska och ekologiska samband mellan växter, markförhållanden och klimat.
Eleven gör välgrundade och nyanserade jämförelser av olika växtval och av växternas lämplighet i olika miljöer samt föreslår med säkerhet alternativa växtval. Eleven gör välgrundade jämförelser av olika växtval och av växternas lämplighet i olika miljöer samt föreslår med viss säkerhet alternativa växtval. Eleven gör enkla jämförelser av olika växtval och av växternas kvalitet och lämplighet i olika miljöer samt föreslår med viss säkerhet alternativa växtval.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat växternas kvalitet. Dessutom beskriver eleven utförligt växternas kvalitet. Dessutom beskriver eleven översiktligt växternas kvalitet.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer