Kunskapskrav

Start Sök Om

Travkunskap

Ämnet travkunskap behandlar träning i att köra travhästar. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och träna hästar och därför behandlar ämnet den träning som behövs för att kunna köra hästar i samband med hästskötsel. Ämnet behandlar också hästars reaktion och beteende vid körning samt kommunikation med hästar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet travkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i körning av travhästar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utrusta och köra travhästar med hästarnas välbefinnande i centrum. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att samspela med hästar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambandet mellan ändamålsenlig utrustning, träning och hästars hälsa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hästars mentala och kroppsliga utbildning.

Genom körövningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att köra travhästar samt att tyda hästars reaktioner. Genom observationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars rörelse.

Undervisningen i ämnet travkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om körlära samt om hästars olika gångarter.
 2. Kunskaper om faktorer som påverkar hästars prestation och hållbarhet samt förmåga att tolka hästars reaktion på träning och bedöma dessa faktorer.
 3. Förmåga att bedöma hästars allmäntillstånd samt kunskaper om träningsrelaterade skador och sjukdomar.
 4. Kunskaper om hästars utbildning.
 5. Förmåga att visitera, utrusta och hantera hästar för olika typer av arbete.
 6. Förmåga att köra hästar under kontroll och i ett bestämt tempo.
 7. Förmåga att sköta och vårda utrustning.
 8. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.

Kurser i ämnet

 1. Trav 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen körning 1.
 2. Trav 2, 100 poäng, som bygger på kursen trav 1.

Trav 2

Kursen trav 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Travhästars rörelsemekanik och avvikelser från normalt rörelsemönster.
 • Travhästars hälsa och kondition.
 • Träningsrelaterade skador på travhästar.
 • Träningsmetoder och träningsprogram för olika typer av travhästar.
 • Träning av travhästar för tävling.
 • Utbildningsgång för travhästar i olika åldrar.
 • Hantering av travhästar i samband med träning och tävling.
 • Körning i grupp och individuellt.
 • Tempobedömning och tidtagarövningar på rak- och rundbana.
 • Tempokörning med pulsmätning.
 • Utrustning samt balansering och balanseringens inverkan på travhästar.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med travhästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med travhästar.
 • Bestämmelser om körning på väg samt i skog och mark.
 • Etik i samband med träning och tävling.
 • Travsportens regler.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för travhästars rörelsemekanik och eventuella avvikelser från normalt rörelsemönster. Eleven redogör utförligt för travhästars rörelsemekanik och eventuella avvikelser från normalt rörelsemönster. Eleven redogör översiktligt för travhästars rörelsemekanik och eventuella avvikelser från normalt rörelsemönster.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för travhästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar travhästars hälsa och kondition. Eleven redogör också utförligt för travhästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar travhästars hälsa och kondition. Eleven redogör också översiktligt för travhästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar travhästars hälsa och kondition.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för träningsrelaterade skador på travhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven utförligt för träningsrelaterade skador på travhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven översiktligt för träningsrelaterade skador på travhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven upprättar ett genomarbetat träningsprogram för travhästar samt för med säkerhet journal över arbete med och skötsel av travhästar. Eleven upprättar ett genomarbetat träningsprogram för travhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av travhästar. Eleven upprättar ett enkelt träningsprogram för travhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av travhästar.
Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett gott resultat. Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
- Dessutom visiterar, utrustar och kör eleven efter samråd med handledare olika typer av travhästar. Dessutom visiterar, utrustar och kör eleven i samråd med handledare olika typer av travhästar.
Elevens körning är god. - Elevens körning är tillfredsställande.
- Eleven anpassar efter samråd med handledare utrustning för aktuell travhäst och träning. Eleven anpassar i samråd med handledare utrustning för aktuell travhäst och träning.
I arbetet och körningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett gott sätt. - I arbetet och körningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett tillfredsställande sätt.
- Eleven genomför efter samråd med handledare tömkörning av skolade travhästar. Eleven genomför i samråd med handledare tömkörning av skolade travhästar.
- Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning. Eleven sköter och vårdar i samråd med handledare aktuell utrustning.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt med hästarna och utrustningen.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer