Kunskapskrav

Start Sök Om

Travkunskap

Ämnet travkunskap behandlar träning i att köra travhästar. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och träna hästar och därför behandlar ämnet den träning som behövs för att kunna köra hästar i samband med hästskötsel. Ämnet behandlar också hästars reaktion och beteende vid körning samt kommunikation med hästar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet travkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i körning av travhästar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utrusta och köra travhästar med hästarnas välbefinnande i centrum. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att samspela med hästar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambandet mellan ändamålsenlig utrustning, träning och hästars hälsa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hästars mentala och kroppsliga utbildning.

Genom körövningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att köra travhästar samt att tyda hästars reaktioner. Genom observationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars rörelse.

Undervisningen i ämnet travkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om körlära samt om hästars olika gångarter.
 2. Kunskaper om faktorer som påverkar hästars prestation och hållbarhet samt förmåga att tolka hästars reaktion på träning och bedöma dessa faktorer.
 3. Förmåga att bedöma hästars allmäntillstånd samt kunskaper om träningsrelaterade skador och sjukdomar.
 4. Kunskaper om hästars utbildning.
 5. Förmåga att visitera, utrusta och hantera hästar för olika typer av arbete.
 6. Förmåga att köra hästar under kontroll och i ett bestämt tempo.
 7. Förmåga att sköta och vårda utrustning.
 8. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 9. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.

Kurser i ämnet

 1. Trav 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen körning 1.
 2. Trav 2, 100 poäng, som bygger på kursen trav 1.

Trav 1

Kursen trav 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på kunskaper om hästars olika gångarter samt punkterna 2 och 6.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hästars gångarter och rörelsemekanik.
 • Bedömning av hästars hälsa och kondition i samband med olika typer av arbete.
 • Motionsträning och grundläggande intervallträning.
 • Körning av skolade travhästar efter hästarnas individuella förutsättningar.
 • Selning och anpassning av utrustning för travhästar för olika typer av arbete.
 • Skötsel och vård av utrustning, vagnar och redskap.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 • Bestämmelser om körning på väg samt i skog och mark.
 • Travsportens organisation och regler.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
rörelsemekanik. - -
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar hästars prestation, hälsa och kondition i samband med träning. Eleven redogör utförligt för hästars olika gångarter och rörelsemekanik. Eleven redogör översiktligt för hästars olika gångarter och rörelsemekanik.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för träningsrelaterade skador på travhästar samt hur skadorna kan förebyggas. - -
Eleven redogör utförligt och nyanserat för utbildningsgången och olika träningsmetoder för travhästar. Eleven redogör också utförligt för faktorer som påverkar hästars prestation, hälsa och kondition i samband med träning. Eleven redogör också översiktligt för faktorer som påverkar hästars prestation, hälsa och kondition i samband med träning.
Eleven visiterar och utrustar efter samråd med handledare travhästar för körning. - -
Eleven kör efter samråd med handledare skolade travhästar med kontroll och säker position. - -
Eleven kör också efter samråd med handledare olika typer av travhästar i ändamålsenlig form utifrån hästens individuella förutsättningar. - -
Elevens körning är god. - -
I körningen tolkar eleven med säkerhet hästens reaktioner på arbetet. - -
Dessutom tar eleven hänsyn till de faktorer som påverkar hästens prestation och hållbarhet. - -
Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning. - -
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning av travhästar. - -
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven utförligt för träningsrelaterade skador på travhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven översiktligt för träningsrelaterade skador på travhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - -
Eleven redogör utförligt för utbildningsgången och olika träningsmetoder för travhästar. Eleven redogör översiktligt för utbildningsgången och olika träningsmetoder för travhästar.
Eleven visiterar och utrustar efter samråd med handledare travhästar för körning. Eleven visiterar och utrustar i samråd med handledare travhästar för körning.
Eleven kör efter samråd med handledare skolade travhästar med kontroll och säker position. Eleven kör i samråd med handledare skolade travhästar med kontroll och säker position.
Eleven kör också efter samråd med handledare olika typer av travhästar i ändamålsenlig form utifrån hästens individuella förutsättningar. Eleven kör också i samråd med handledare olika typer av travhästar i ändamålsenlig form utifrån hästens individuella förutsättningar.
- Elevens körning är tillfredsställande.
- I körningen tolkar eleven med viss säkerhet hästens reaktioner på arbetet.
- Dessutom tar eleven hänsyn till de faktorer som påverkar hästens prestation och hållbarhet.
Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning. Eleven sköter och vårdar i samråd med handledare aktuell utrustning.
- Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning av travhästar.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer