Kunskapskrav

Start Sök Om

Teknik – specialisering

Kod: TEKTEK00S
Poäng: 100

Kursen teknik – specialisering omfattar punkterna 1–5 och 9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt teknikområde.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas och redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Eleven beskriver utförligt hur teknik utvecklas och redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen. Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle. - Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån ett hållbart samhälle.
Eleven löser avancerade tekniska problem inom valt teknikområde med ett gott resultat. Eleven löser tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat. Eleven löser enkla tekniska problem inom valt teknikområde med ett tillfredsställande resultat.
- Dessutom väljer och använder eleven efter samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet. Dessutom väljer och använder eleven i samråd med handledare lämpliga produktionsmetoder och design- och konstruktionslösningar samt dokumenterar arbetet och resultatet.
I sitt arbete använder eleven med säkerhet matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför avancerade beräkningar och använder avancerade lösningsstrategier. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför beräkningar och använder lösningsstrategier. I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande matematiska och teknikvetenskapliga begrepp, teorier och modeller samt utför enkla beräkningar och använder enkla lösningsstrategier.
Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med nyanserade omdömen samt ger förslag på alternativa val av metoder och strategier. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med nyanserade omdömen. Eleven bedömer rimligheten i sina resultat samt värderar egna och andras val av metoder och strategier med enkla omdömen.
Eleven använder med säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet. - Eleven använder med viss säkerhet utrustning med hänsyn tagen till arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven kommunicerar med säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp. - Eleven kommunicerar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av kunskapsområdets relevanta begrepp.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Ämne - Teknik (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.