Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Teaterteori

Kursen teaterteori omfattar punkterna 5 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 10.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teaterns form och innehåll, sambanden däremellan samt uttryck för detta i det praktiska teaterarbetet.
 • Teorier om teater och dess olika uttrycksområden, till exempel skådespelarkonst, regi och dramatik.
 • Modeller för analys och tolkning av teater, till exempel att jämföra en teaterföreställning med den text som ligger till grund för föreställningen.
 • Teaterns uttrycksområden, dramatik, skådespelarkonst, regi, scenografi, mask, kostym, ljud och ljus, under olika historiska epoker.
 • Teater i relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter under olika historiska epoker samt teater i andra kulturer.
 • Begrepp för analys och tolkning av teater, till exempel avsikt, läsart och stil.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för teaterns olika uttrycksformer samt redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar. Eleven redogör utförligt för teaterns olika uttrycksformer samt redogör utförligt, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar. Eleven redogör översiktligt för teaterns olika uttrycksformer samt redogör översiktligt, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar.
Eleven gör komplexa analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. Eleven gör en enkel analys av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv. Eleven beskriver utförligt några av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv. Eleven beskriver översiktigt några av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter. Dessutom beskriver eleven utförligt teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter. Dessutom beskriver eleven översiktligt teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter.
I sina beskrivningar och i sina analyser använder eleven med säkerhet några olika teorier om teater samt diskuterar utifrån olika teoretiska perspektiv olika tolkningar. I sina beskrivningar och i sina analyser använder eleven med viss säkerhet några olika teorier om teater samt diskuterar utifrån olika teoretiska perspektiv olika tolkningar. I sina beskrivningar och i sin analys använder eleven med viss säkerhet någon teori om teater.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer