Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Scenisk gestaltning 3

Kursen scenisk gestaltning 3 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 5.

Centralt innehåll

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Gestaltning med fokus på något eller några av teaterns uttrycksområden, dvs. kropp, röst, scenografi, mask, kostym, ljud eller ljus.
 • Gestaltning av en scenisk berättelse.
 • Arbetsprocessen med en scenisk produktion från idé till färdig föreställning. Repetitionsarbetets olika stadier och samverkan mellan samtliga uttrycksområden i en scenisk produktion.
 • Scenisk produktion, möte med publik.
 • Teatern som kollektiv konstart, samarbetets betydelse för att skapa en scenisk produktion.
 • Reflektion över det egna skapandet.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på att förmedla en berättelse till publik.
 • Begrepp för analys av scenisk gestaltning, till exempel helhet, samband och samverkan.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gestaltar med gott resultat inom valt uttrycksområde. - Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat inom valt uttrycksområde.
Dessutom gestaltar eleven med säkerhet och med personligt uttryck en scenisk berättelse. Dessutom gestaltar eleven med viss säkerhet en scenisk berättelse. Dessutom gestaltar eleven med viss säkerhet en enkel scenisk berättelse.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt valt uttrycksområde bidrar till en komplex scenisk helhet. Eleven beskriver utförligt på vilket sätt valt uttrycksområde bidrar till den sceniska helheten. Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt valt uttrycksområde bidrar till den sceniska helheten.
Eleven använder med gott resultat teaterns uttrycksmedel i samverkan samt kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Eleven använder med tillfredsställande resultat teaterns uttrycksmedel i samverkan samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Eleven använder med tillfredsställande resultat teaterns uttrycksmedel i samverkan samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda några av teaterns uttrycksmedel.
Dessutom samarbetar eleven med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsgrupper. - Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet ska utvecklas. Eleven diskuterar utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven komplexa analyser av flera sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med säkerhet. Dessutom gör eleven analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. Dessutom gör eleven en enkel analys av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna med tillfredsställande resultat.
I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer