Kunskapskrav

Start Sök Om

Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Regi

Kursen regi omfattar punkterna 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4–6.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Aktörers samspel i en gemensam scenisk gestaltning.
 • Moment i regiprocessen, till exempel faser med analys och tolkning, utforskande faser samt faser med det sceniska uttryckets form och komposition.
 • Samordning och ledarskap i regiarbetet, till exempel samarbetet med skådespelarna.
 • Regiarbetet i kommunikation med publik.
 • Sceniskt produktionsarbete som kollektiv konstform.
 • Reflektion över eget och andras regiarbete.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på regiarbetet.
 • Begrepp för regiarbete, till exempel läsart, konflikt, vändpunkt, rytm och scenerier.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika moment i regiprocessen samt omsätter flera av dessa i övningar. Eleven redogör utförligt för olika moment i regiprocessen samt omsätter några av dessa i praktiska övningar. Eleven redogör översiktligt för olika moment i regiprocessen samt omsätter något av dessa i enkla praktiska övningar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur aktörers olika sceniska uttrycksmedel samverkar i en scenisk gestaltning. Dessutom redogör eleven utförligt för hur aktörers olika sceniska uttrycksmedel samverkar i en scenisk gestaltning. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur aktörers olika sceniska uttrycksmedel samverkar i en scenisk gestaltning.
I ett komplext regiarbete leder eleven andra och samordnar deras uttryck med säkerhet samt gestaltar personliga uttryck baserade på egna idéer. I ett regiarbete leder eleven andra och samordnar deras uttryck med viss säkerhet. I ett enkelt regiarbete leder eleven andra och samordnar deras uttryck med viss säkerhet.
- Eleven formulerar efter samråd med handledare vad hon eller han genom sitt regiarbete vill uttrycka gentemot en publik. Eleven formulerar i samråd med handledare vad hon eller han genom sitt regiarbete vill uttrycka gentemot en publik.
Eleven samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsuppgifter. - Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt eget och andras regiarbete samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven utförligt sitt eget och andras regiarbete samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt sitt eget och andras regiarbete samt värderar dessa med enkla omdömen.
Eleven värderar också med nyanserade omdömen hur det egna arbetet kommunicerar med publik i sceniska gestaltningar samt formulerar vägar för hur regiarbetet kan utvecklas. Eleven värderar också med nyanserade omdömen hur det egna arbetet kommunicerar med publik i sceniska gestaltningar. Eleven värderar också med enkla omdömen hur det egna arbetet kommunicerar med publik i sceniska gestaltningar.
I diskussionen och värderingarna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I diskussionen och värderingarna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer