Kunskapskrav

Start Sök Om

Systemkunskap

Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom byggnaders energieffektivitet, vilka medier som förekommer i systemen, deras fysikaliska egenskaper och hur energiomvandling sker.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet systemkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem samt deras funktion och konstruktion. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om systemen var för sig och i samverkan. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om byggnaders konstruktion samt förståelse av hur klimatskalet och verksamheten påverkar dimensioneringen av systemen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprinciper, miljöpåverkan och produktionsförutsättningar.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att bedöma och beräkna effektbehov i värme- och kylprocesser samt kunskaper om hur energianvändning påverkar hälsa och miljö och hur den kan ske i en hållbar utveckling. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar ett ergonomiskt och arbetsmiljöriktigt förhållningssätt. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om termer och begrepp som används inom installations- och fastighetsområdet.

Undervisningen ska bedrivas så att eleverna ges möjlighet att omsätta teoretiska lösningar i praktiken.

Undervisningen i ämnet systemkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om energitekniska systems funktion och konstruktion samt energibärande mediers egenskaper.
 2. Kunskaper om termodynamik samt färdigheter i att göra beräkningar som rör värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem.
 3. Kunskaper om effektiv och miljövänlig energianvändning.
 4. Förståelse av ritningar, driftkort, användarmanualer och instruktioner samt färdigheter i att göra ritningar.
 5. Förmåga att utföra driftkontroller.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Kurser i ämnet

 1. Injusteringsteknik, 100 poäng.
 2. Systemuppbyggnad, 100 poäng.
 3. Värmelära, 100 poäng.

Värmelära

Kursen värmelära omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 6.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Sambanden mellan värme och andra former av energi. Begrepp inom termodynamiken, till exempel värmeöverföring, temperatur, energiomvandling och tryck.
 • Metoder för och tillämpning av energi- och effektberäkningar.
 • Dimensionering av rör- och luftkanalsystem, värmare och köldbärarsystemens luftkylare samt flöden och tryckfall i dessa.
 • Effektiv energianvändning för byggnader.
 • Enkla systemritningar, ritningssymboler och beteckningar samt hur de används för att beskriva system.
 • Produktinformation, beräkningshandböcker, schabloner, lathundar, datorprogram och beräkningsmetoder samt hur de används för att utföra beräkningar av system.
 • Bygglagstiftning för att uppfylla samhällets krav på energihushållning, hälsa och säkerhet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktionen och konstruktionen hos olika energitekniska system. Eleven beskriver utförligt funktionen och konstruktionen hos olika energitekniska system. Eleven beskriver översiktligt funktionen och konstruktionen hos olika energitekniska system.
I beskrivningen redogör eleven utförligt och nyanserat för termodynamikens lagar. I beskrivningen redogör eleven utförligt för termodynamikens lagar. I beskrivningen redogör eleven översiktligt för termodynamikens lagar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat en effektiv och miljövänlig energianvändning i energitekniska system. Dessutom beskriver eleven utförligt en effektiv och miljövänlig energianvändning i energitekniska system. Dessutom beskriver eleven översiktligt en effektiv och miljövänlig energianvändning i energitekniska system.
Eleven beräknar behov av värme- och kyleffekter i komplexa system genom att använda vedertagna schabloner och lathundar samt komplexa beräkningsmetoder så att systemen följer bygglagstiftningen. Eleven beräknar behov av värme- och kyleffekter i system genom att använda vedertagna schabloner och lathundar samt enkla beräkningsmetoder så att systemen följer bygglagstiftningen. Eleven uppskattar behov av värme- och kyleffekter i enkla system genom att använda vedertagna schabloner och lathundar så att systemen följer bygglagstiftningen.
Dessutom värderar eleven resultatet av sina beräkningar med nyanserade omdömen och ger förslag på hur systemet kan energioptimeras. Dessutom värderar eleven resultatet av sina beräkningar med nyanserade omdömen och redogör utförligt för hur man dimensionerar systemen. Dessutom värderar eleven resultatet av sina uppskattningar med enkla omdömen och redogör översiktligt för hur man dimensionerar systemen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur man dimensionerar systemen. - -
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer