Kunskapskrav

Start Sök Om

Systemkunskap

Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom byggnaders energieffektivitet, vilka medier som förekommer i systemen, deras fysikaliska egenskaper och hur energiomvandling sker.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet systemkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem samt deras funktion och konstruktion. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om systemen var för sig och i samverkan. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om byggnaders konstruktion samt förståelse av hur klimatskalet och verksamheten påverkar dimensioneringen av systemen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsprinciper, miljöpåverkan och produktionsförutsättningar.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar färdigheter i att bedöma och beräkna effektbehov i värme- och kylprocesser samt kunskaper om hur energianvändning påverkar hälsa och miljö och hur den kan ske i en hållbar utveckling. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar ett ergonomiskt och arbetsmiljöriktigt förhållningssätt. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om termer och begrepp som används inom installations- och fastighetsområdet.

Undervisningen ska bedrivas så att eleverna ges möjlighet att omsätta teoretiska lösningar i praktiken.

Undervisningen i ämnet systemkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om energitekniska systems funktion och konstruktion samt energibärande mediers egenskaper.
 2. Kunskaper om termodynamik samt färdigheter i att göra beräkningar som rör värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem.
 3. Kunskaper om effektiv och miljövänlig energianvändning.
 4. Förståelse av ritningar, driftkort, användarmanualer och instruktioner samt färdigheter i att göra ritningar.
 5. Förmåga att utföra driftkontroller.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

Kurser i ämnet

 1. Injusteringsteknik, 100 poäng.
 2. Systemuppbyggnad, 100 poäng.
 3. Värmelära, 100 poäng.

Systemuppbyggnad

Kursen systemuppbyggnad omfattar punkterna 1 och 3–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1 och 4.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Helhetssyn på värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystems funktioner och samverkan i fastigheter, byggnadsverk och anläggningar.
 • Uppbyggnad och funktion av värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem samt hur de installeras och sköts.
 • Flödesriktningar, tryck och temperaturer i olika system.
 • Hur apparater och komponenter i system fungerar var för sig och i samverkan.
 • Enkla systemritningar, ritningssymboler och beteckningar samt hur de används för att beskriva system.
 • Flödesscheman, driftkort och användarmanualer för att utföra driftkontroll på verkliga eller fiktiva system.
 • Installationsregler, bygglagstiftning och arbetsmiljöregler för att uppfylla samhällets krav på energihushållning, hälsa och säkerhet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat funktionen och konstruktionen hos olika energitekniska system. Eleven beskriver utförligt funktionen och konstruktionen hos olika energitekniska system. Eleven beskriver översiktligt funktionen och konstruktionen hos olika energitekniska system.
I beskrivningen redogör eleven utförligt och nyanserat för komponenter och apparater i systemen och deras funktion och konstruktion. I beskrivningen redogör eleven utförligt för komponenter och apparater i systemen och deras funktion och konstruktion. I beskrivningen redogör eleven översiktligt för komponenter och apparater i systemen och deras funktion och konstruktion.
- - Eleven hänvisar i sin beskrivning till ritningar, driftkort, användarmanualer och instruktioner.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat en effektiv och miljövänlig energianvändning i energitekniska system. Dessutom beskriver eleven utförligt en effektiv och miljövänlig energianvändning i energitekniska system. Dessutom beskriver eleven översiktligt en effektiv och miljövänlig energianvändning i energitekniska system.
I beskrivningarna använder eleven nyanserat fackspråk. I beskrivningarna använder eleven fackspråk. I beskrivningarna använder eleven enkelt fackspråk.
Eleven gör med säkerhet enkla ritningar av energisystem med korrekta symboler och beteckningar. - Eleven gör med viss säkerhet enkla ritningar av energisystem med korrekta symboler och beteckningar.
- Eleven utför efter samråd med handledare driftkontroller med hjälp av ritningar, driftkort, användarmanualer och instruktioner samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven utför i samråd med handledare driftkontroller med hjälp av ritningar, driftkort, användarmanualer och instruktioner samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer