Kunskapskrav

Start Sök Om

Support och servicearbete

Arbete med support och service av elektronik och datautrustningar kräver förmåga att planera arbetet och arbeta systematiskt. Arbete hos kunder kräver lyhördhet för kundens önskemål samt förmåga att uppträda korrekt och serviceinriktat. Ämnet support och servicearbete ger en praktisk och teoretisk grund för detta arbete.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra support och servicearbete av elektronik- och datorutrustningar. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att vara lyhörd och flexibel för att kunna agera i olika support- och servicesituationer och att tänka resultatinriktat i dessa. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera i tal och skrift med beställare och användare.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om den tekniska utvecklingen i branschen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om konsumenttjänstlagen och de miljö- och återvinningskrav som gäller i branschen.

Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och utföra support och servicearbete på elektronik- eller datorutrustningar.
 2. Förmåga att kommunicera med beställare och användare på ett korrekt och serviceinriktat sätt samt att instruera användare i handhavande av apparater och utrustningar.
 3. Förmåga att arbeta systematiskt med hjälp av servicedokumentationen.
 4. Kunskaper om branschens kvalitetskrav och säkerhetskrav.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt om miljökrav på återvinning av elektronik och datorutrustningar.
 6. Kunskaper om hur arbetsplatser ska organiseras för att möta kraven på säkerhet och god arbetsmiljö.

Kurser i ämnet

 1. Kundmottagning och reservdelshantering, 100 poäng.
 2. Support och hemservice, 100 poäng.
 3. Service och reparationsarbete, 100 poäng.

Service och reparationsarbete

Kursen service och reparationsarbete omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Arbetsplatsens dagliga rutiner och organisation.
 • Service och reparation på mobiltelefoner, elektroniska apparater och datorsystem.
 • Serviceinriktat uppträdande och kommunikation vid kundkontakter.
 • Instruktion till användare i hur man handhar apparater.
 • Serviceblanketter och dokument.
 • Datorprogram för servicearbete.
 • Tolkning av elektronikscheman och servicemanualer både på svenska och på engelska.
 • Systematisk felsökning och reparation.
 • Reservdelshantering och beställningsrutiner.
 • Företagandets villkor och möjligheter.
 • Prisinformationslagens krav vid kostnadsförslag och fakturering.
 • Branschkrav och metoder för återvinning.
 • Konsumentlagstiftningens och miljölagstiftningens betydelse för arbetet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsplatsens organisation samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt. Eleven redogör utförligt för arbetsplatsens organisation samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt. Eleven redogör översiktligt för arbetsplatsens organisation samt för rutiner och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare service och reparationer som på ett gott sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare service och reparationer som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet. Eleven planerar och utför i samråd med handledare service och reparationer som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet.
I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt. - I kontakter med kunder uppträder eleven korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt.
I kommunikationen ger eleven en utförlig och nyanserad information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt. I kommunikationen ger eleven en utförlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt. I kommunikationen ger eleven en översiktlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt.
Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med mycket gott handlag apparater och andra serviceobjekt. Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med viss säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med gott handlag apparater och andra serviceobjekt. Eleven arbetar systematiskt, använder apparaternas servicedokumentation med viss säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med visst handlag apparater och andra serviceobjekt.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen. Eleven redogör utförligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen. Eleven redogör översiktligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer