Kunskapskrav

Start Sök Om

Support och servicearbete

Arbete med support och service av elektronik och datautrustningar kräver förmåga att planera arbetet och arbeta systematiskt. Arbete hos kunder kräver lyhördhet för kundens önskemål samt förmåga att uppträda korrekt och serviceinriktat. Ämnet support och servicearbete ger en praktisk och teoretisk grund för detta arbete.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra support och servicearbete av elektronik- och datorutrustningar. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förmåga att vara lyhörd och flexibel för att kunna agera i olika support- och servicesituationer och att tänka resultatinriktat i dessa. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera i tal och skrift med beställare och användare.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om den tekniska utvecklingen i branschen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om konsumenttjänstlagen och de miljö- och återvinningskrav som gäller i branschen.

Undervisningen i ämnet support och servicearbete ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och utföra support och servicearbete på elektronik- eller datorutrustningar.
 2. Förmåga att kommunicera med beställare och användare på ett korrekt och serviceinriktat sätt samt att instruera användare i handhavande av apparater och utrustningar.
 3. Förmåga att arbeta systematiskt med hjälp av servicedokumentationen.
 4. Kunskaper om branschens kvalitetskrav och säkerhetskrav.
 5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt om miljökrav på återvinning av elektronik och datorutrustningar.
 6. Kunskaper om hur arbetsplatser ska organiseras för att möta kraven på säkerhet och god arbetsmiljö.

Kurser i ämnet

 1. Kundmottagning och reservdelshantering, 100 poäng.
 2. Support och hemservice, 100 poäng.
 3. Service och reparationsarbete, 100 poäng.

Kundmottagning och reservdelshantering

Kursen kundmottagning och reservdelshantering omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Rutiner och logistik vid hantering av olika serviceobjekt.
 • Logistik och särskilda krav för transporter till och från större märkesverkstäder i Sverige och Europa.
 • Besiktning och registrering av skador vid inlämning och utlämning av serviceobjekt.
 • Serviceinriktat uppträdande och kommunikation.
 • Kroppsspråkets betydelse. Verbal och icke-verbal kommunikation samt olika kulturella kommunikationsmönster. Attityder, värderingar och förhållningssätt.
 • Information till kunder via sms.
 • Instruktion till användare i hur man handhar apparater.
 • Kundmottagning och registrering av serviceobjekt. Datorregistrering av serviceobjekt. Registrering av kundens felbeskrivning.
 • Serviceblanketter och dokument.
 • Beställning och hantering av reservdelar.
 • Rutiner för utbytesapparater.
 • Hantering av reklamationer.
 • Prisinformationslagens krav vid kostnadsförslag och fakturering.
 • Branschkraven kring mottagning av objekt för återvinning.
 • Konsumentlagstiftningens krav. Miljölagstiftning som är relevant för verksamheten.
 • Miljökrav på arbetsplatsens dagliga rutiner och organisation.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för rutiner, kvalitetskrav och logistik kring hantering av olika serviceobjekt. Eleven redogör utförligt för rutiner, kvalitetskrav och logistik kring hantering av olika serviceobjekt. Eleven redogör översiktligt för rutiner, kvalitetskrav och logistik kring hantering av olika serviceobjekt.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat logistik och administration för transporter av serviceobjekt till och från större märkesverkstäder. Dessutom beskriver eleven utförligt logistik och administration för transporter av serviceobjekt till och från större märkesverkstäder. Dessutom beskriver eleven översiktligt logistik och administration för transporter av serviceobjekt till och från större märkesverkstäder.
Eleven planerar och utför efter samråd med handledare kundmottagning och registrering av serviceobjekt som på ett gott sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare kundmottagning och registrering av serviceobjekt som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet. Eleven planerar och utför i samråd med handledare kundmottagning och registrering av serviceobjekt som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet.
Eleven uppträder korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt. - Eleven uppträder korrekt och serviceinriktat samt kommunicerar med viss säkerhet med kunder på ett för situationen anpassat sätt.
I kommunikationen ger eleven en utförlig och nyanserad information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt. I kommunikationen ger eleven en utförlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt. I kommunikationen ger eleven en översiktlig information om hanteringen av inlämnade serviceobjekt.
Eleven arbetar systematiskt, använder servicedokument med säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med mycket gott handlag apparater och andra serviceobjekt. Eleven arbetar systematiskt, använder servicedokument med viss säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med gott handlag apparater och andra serviceobjekt. Eleven arbetar systematiskt, använder servicedokument med viss säkerhet samt hanterar och vårdar på ett säkert sätt och med visst handlag apparater och andra serviceobjekt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen. Eleven redogör utförligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen. Eleven redogör översiktligt för hur lagar och andra bestämmelser samt miljökrav på återvinning påverkar arbetet och arbetsplatsen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer