Kunskapskrav

Start Sök Om

Serveringskunskap

Ämnet serveringskunskap behandlar servering av mat och dryck i olika restaurang- och hotellverksamheter. Det behandlar också matsalars utformning och estetik samt organisation i olika typer av matsalar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utforma menyer, göra uppdukningar och bordsdekorationer samt hantera och vårda redskap och annan utrustning. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om dryckesservering.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bemöta gäster på ett korrekt sätt samt att ta hänsyn till olika gästers önskemål dels utifrån individuella behov, dels utifrån kulturtillhörighet. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar en kommunikativ och ämnesspråklig förmåga.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hygien, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom serveringsområdet.

Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och organisera arbetet.
 2. Kunskaper om dukningar och matsalens estetik, serveringsmetoder, matsalshantverk och material samt färdigheter i att duka och servera.
 3. Färdigheter i att utforma matsedlar och kunskaper om deras uppbyggnad.
 4. Kunskaper om drycker och dryckesservering.
 5. Förmåga att bemöta gäster samt presentera mat och dryck.
 6. Färdigheter i att utföra kassaarbete samt göra ekonomiska kalkyler.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Frukost och bufféservering, 100 poäng, som bygger på kursen logi.
 2. Servering 1, 100 poäng.
 3. Servering 2, 200 poäng, som bygger på kursen servering 1.
 4. Arrangemang, 100 poäng, som bygger på kursen servering 1.
 5. Matsalshantverk, 100 poäng, som bygger på kursen servering 2.
 6. Servering – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen servering 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Frukost och bufféservering

Kursen frukost och bufféservering omfattar punkterna 1–2 , 4–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

 • Frukostens betydelse för välbefinnande och prestationsförmåga.
 • Frukostvanor i olika länder samt internationella frukostbufféer.
 • Metoder, redskap och utrustning som används vid frukost- och bufféservering.
 • Planering av innehåll och uppdukning samt arbete och logistik vid bufféer i olika sammanhang.
 • Tillagning, beredning och uppläggning av svenska frukosträtter.
 • Bärteknik och avdukning samt rationellt arbetssätt.
 • Ansvarsfull alkoholservering i samband med bufféarrangemang.
 • Planering av rumsservice från beställning till servering.
 • Matsalens miljö och atmosfär.
 • Livsmedel och råvarukvalitet samt hantering och förvaring med hänsyn till ekonomi, kvalitet och miljö.
 • Personlig hygien och ändamålsenlig klädsel.
 • Livsmedelshygien och lagar för livsmedelshantering samt egenkontroll.
 • Service och bemötande, både det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse i mötet med gästen.
 • Specialkost med anledning av medicinska, religiösa eller etiska skäl.
 • Kommunikation och samverkan mellan olika avdelningar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare olika arbetsuppgifter i frukostmatsal och buffésammanhang samt arrangerar efter samråd med handledare bufféer av olika slag. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare olika arbetsuppgifter i frukostmatsal och buffésammanhang samt arrangerar i samråd med handledare bufféer av olika slag.
- I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning som passar för uppgiften. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning som passar för uppgiften.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frukostbufféer i olika länder. Eleven beskriver utförligt frukostbufféer i olika länder. Eleven beskriver översiktligt frukostbufféer i olika länder.
Eleven beskriver också andra typer av bufféer utförligt och nyanserat. Eleven beskriver också andra typer av bufféer utförligt. Eleven beskriver också andra typer av bufféer översiktligt.
Eleven utför med mycket gott handlag servering av mat och dryck i frukostmatsal och buffésammanhang. Eleven utför med gott handlag servering av mat och dryck i frukostmatsal och buffésammanhang. Eleven utför med visst handlag servering av mat och dryck i frukostmatsal och buffésammanhang.
- - Eleven arbetar med viss säkerhet utifrån de bestämmelser som gäller för ansvarsfull alkoholservering.
- Dessutom bemöter eleven gästen och utför efter samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt. Dessutom bemöter eleven gästen och utför i samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
- - Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra utifrån lagar och andra bestämmelser.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer