Kunskapskrav

Start Sök Om

Serveringskunskap

Ämnet serveringskunskap behandlar servering av mat och dryck i olika restaurang- och hotellverksamheter. Det behandlar också matsalars utformning och estetik samt organisation i olika typer av matsalar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika serveringsmetoder, bärtekniker och matsalshantverk. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utforma menyer, göra uppdukningar och bordsdekorationer samt hantera och vårda redskap och annan utrustning. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om dryckesservering.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att bemöta gäster på ett korrekt sätt samt att ta hänsyn till olika gästers önskemål dels utifrån individuella behov, dels utifrån kulturtillhörighet. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar en kommunikativ och ämnesspråklig förmåga.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hygien, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt om lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet.

Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i olika arbetsuppgifter som förekommer inom serveringsområdet.

Undervisningen i ämnet serveringskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och organisera arbetet.
 2. Kunskaper om dukningar och matsalens estetik, serveringsmetoder, matsalshantverk och material samt färdigheter i att duka och servera.
 3. Färdigheter i att utforma matsedlar och kunskaper om deras uppbyggnad.
 4. Kunskaper om drycker och dryckesservering.
 5. Förmåga att bemöta gäster samt presentera mat och dryck.
 6. Färdigheter i att utföra kassaarbete samt göra ekonomiska kalkyler.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Frukost och bufféservering, 100 poäng, som bygger på kursen logi.
 2. Servering 1, 100 poäng.
 3. Servering 2, 200 poäng, som bygger på kursen servering 1.
 4. Arrangemang, 100 poäng, som bygger på kursen servering 1.
 5. Matsalshantverk, 100 poäng, som bygger på kursen servering 2.
 6. Servering – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen servering 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Arrangemang

Kursen arrangemang omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 2. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Metoder, material, redskap och annan utrustning som används vid servering i olika typer av matsalar och lokaler.
 • Uppdukningar i matsal eller lokal utifrån olika teman och högtider.
 • Rummets och bordets utformning och dekoration.
 • Ceremoniella måltider.
 • Planering, organisation och servering av mat och dryck vid olika beställningsarrangemang.
 • Promemoria, arrangé och körschema. Utformning av matsedlar till offerter samt kuvertmatsedlar efter mallar till större middagar.
 • Gästbemötande, service och försäljning.
 • Kalkylering och prissättning.
 • Ergonomi och säkerhet i arbetet.
 • Hygien och ändamålsenlig klädsel.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare olika arbetsuppgifter i matsal eller lokal utifrån de tidsramar som ska gälla för arbetets utförande. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare olika arbetsuppgifter i matsal eller lokal utifrån de tidsramar som ska gälla för arbetets utförande.
- I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning utifrån olika teman och högtider. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare metoder, material, redskap och annan utrustning utifrån olika teman och högtider.
Eleven skapar med säkerhet bordsdekorationer för olika arrangemang och ceremoniella måltider. Eleven skapar med viss säkerhet bordsdekorationer för olika arrangemang och ceremoniella måltider. Eleven skapar med viss säkerhet enkla bordsdekorationer för olika arrangemang och ceremoniella måltider.
Eleven kombinerar, presenterar och rekommenderar med säkerhet mat och dryck utifrån meny och dryckeslista samt sätter samman promemorior, olika arrangé och matsedlar för gästers räkning. - Eleven kombinerar, presenterar och rekommenderar med viss säkerhet mat och dryck utifrån meny och dryckeslista samt sätter samman promemorior, olika arrangé och matsedlar för gästers räkning.
Eleven utför med mycket gott handlag servering av mat och dryck vid olika beställningsarrangemang med tanke på tidsåtgång, ekonomi och miljö samt sätter efter samråd med handledare samman körscheman för detta. Eleven utför med gott handlag servering av mat och dryck vid olika beställningsarrangemang med tanke på tidsåtgång, ekonomi och miljö samt sätter efter samråd med handledaresamman körscheman för detta. Eleven utför med visst handlag servering av mat och dryck vid olika beställningsarrangemang med tanke på tidsåtgång, ekonomi och miljö samt sätter i samråd med handledare samman körscheman för detta.
- Dessutom bemöter eleven gästen och utför efter samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt. Dessutom bemöter eleven gästen och utför i samråd med handledare arbetet på ett serviceinriktat sätt.
- Eleven utför också kalkylering, prissättning och lönsamhetsberäkningar av olika beställningsarrangemang efter samråd med handledare. Eleven utför också kalkylering, prissättning och lönsamhetsberäkningar av olika beställningsarrangemang i samråd med handledare.
- - Eleven arbetar hygieniskt, ergonomiskt och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra utifrån lagar och andra bestämmelser.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer