Kunskapskrav

Start Sök Om

Samhällsbyggande

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om byggprocessen från stadsplanering till fastighetsförvaltning och dess roll i samhällsbyggandet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av vilka aktörer som är involverade i de olika skedena, hur byggprocessen organiseras och vilka lagar och regler som är tillämpliga.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan byggnadsteknik, installationsteknik, byggnadsfysik och byggnadsmaterial för hållbara byggnadsverk. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om installationsteknik främst inom VVS- och elområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om byggprojektledning inom projektering och produktion, främst inom produktionsplanering och kvalitets- och miljöarbete. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om vanliga avtalsformer för projektering och produktion samt om formerna för kontraktsskrivning mellan byggprocessens parter.

Eleverna ska ges möjlighet att arbeta i verklighetsnära projekt med koppling till teknikområdet.

Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om byggnadsmaterial samt om byggnadsteknik, konstruktionselement och olika typer av byggnader och anläggningar.
 2. Kunskaper om byggnadsfysik samt om vanligt förekommande funktionskrav.
 3. Kunskaper om installationstekniska system för ventilation, värme, sanitet och el i byggnader samt om samhällets tekniska system för vatten och avlopp.
 4. Kunskaper om vanligt förekommande funktionskrav för belysning, el, värme och komfort, vattenkvalitet, luftväxling och ljud.
 5. Kunskaper om vanligt förekommande installationers uppbyggnad och hur dessa är redovisade och dokumenterade i ritningar och scheman.
 6. Kunskaper om byggprocessens olika skeden samt om byggprojektets genomförandeformer och organisation.
 7. Kunskaper om planering i projekterings- och utförandeskedet.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 9. Kunskaper om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.
 10. Förmåga att planera, genomföra och dokumentera miljöklassning av byggnader.

Kurser i ämnet

 1. Byggnadsverk, 100 poäng.
 2. Byggprocessen, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
 3. Miljöcertifierade hus, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.
 4. BIM-samordning, 100 poäng. Kursen får bara anordnas i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan.

BIM-samordning

Kursen BIM-samordning omfattar punkterna 6–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • BIM (Building Information Modelling).
 • Projektering, förvaltning, projektstyrning, ledarskap, organisation och kommunikation enligt BIM-metodik.
 • 3D-projektering och samgranskning.
 • Modellinformation och databaser i BIM-projektering.
 • Avtalsrätt och ABK (allmänna bestämmelser för konsultuppdrag) inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
 • Hållbart byggande. Effekt- och energibehov. Ekonomi och material.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur BIM påverkar projektering, produktion och förvaltning av byggnaden. Eleven redogör utförligt för hur BIM påverkar projektering, produktion och förvaltning av byggnaden. Eleven redogör översiktligt för hur BIM påverkar projektering, produktion och förvaltning av byggnaden.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om projektstyrning, ledarskap, organisation, kommunikation och samgranskning enligt BIM-metodiken. Eleven för välgrundade resonemang om projektstyrning, ledarskap, organisation, kommunikation och samgranskning enligt BIM-metodiken. Eleven för enkla resonemang om projektstyrning, ledarskap, organisation, kommunikation och samgranskning enligt BIM-metodiken.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur datorverktyg används vid hantering av virtuella modeller. Eleven redogör utförligt för hur datorverktyg används vid hantering av virtuella modeller. Eleven redogör översiktligt för hur datorverktyg används vid hantering av virtuella modeller.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad som styr en projektering gällande avtal och kontrakt. Eleven redogör utförligt för vad som styr en projektering gällande avtal och kontrakt. Eleven redogör översiktligt för vad som styr en projektering gällande avtal och kontrakt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur allmän avtalsrätt och ABK påverkar projekteringens utformning. Eleven redogör utförligt för hur allmän avtalsrätt och ABK påverkar projekteringens utformning. Eleven redogör översiktligt för hur allmän avtalsrätt och ABK påverkar projekteringens utformning.
Eleven gör noggranna och utförliga jämförelser av energi- och effektbehov, ekonomi och material baserade på BIM-projektering. Eleven gör noggranna jämförelser av energi- och effektbehov, ekonomi och material baserade på BIM-projektering. Eleven gör enkla jämförelser av energi- och effektbehov, ekonomi och material baserade på BIM-projektering.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer