Kunskapskrav

Start Sök Om

Ridning och körning

Ämnet ridning och körning behandlar träning i att rida och köra olika typer av hästar i olika åldrar och utbildningsstadier. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och träna hästar och därför behandlar ämnet den träning som behövs för att kunna rida eller köra hästar i samband med hästskötsel. Ämnet behandlar också hästars reaktion och beteende vid ridning och körning samt kommunikation med hästar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i ridning och körning av hästar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utrusta, rida och köra hästar med hästarnas välbefinnande i centrum. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att samspela med hästar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambandet mellan ändamålsenlig utrustning, träning och hästars hälsa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hästars mentala och kroppsliga utbildning.

Genom rid- och körövningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att rida och köra hästar i olika åldrar och utbildningsstadier samt att tyda hästars reaktioner. Genom observationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars rörelse.

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om rid- och körlära samt om hästars olika gångarter.
 2. Kunskaper om faktorer som påverkar hästars prestation och hållbarhet samt förmåga att tolka hästars reaktion på träning och bedöma dessa faktorer.
 3. Förmåga att bedöma hästars allmäntillstånd samt kunskaper om träningsrelaterade skador och sjukdomar.
 4. Kunskaper om hästars utbildning samt övningar och rörelser för utveckling av ryttare.
 5. Förmåga att visitera, utrusta och hantera hästar för olika typer av arbete.
 6. Förmåga att rida hästar i olika sitsar, i balans och i ändamålsenlig form.
 7. Förmåga att köra hästar under kontroll och i ett bestämt tempo.
 8. Förmåga att sköta och vårda utrustning.
 9. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.

Kurser i ämnet

 • Ridning och körning, 200 poäng.
 • Körning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen trav 1.
 • Körning 2, 100 poäng, som bygger på kursen körning 1.
 • Ridning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning.
 • Ridning 2, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.
 • Ridning för ridlärare, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.

Ridning för ridlärare

Kursen ridning för ridlärare omfattar punkterna 1–2, 4, 6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4 och 6.

Centralt innehåll

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Ridning och ridlära för utveckling av ryttare.
 • Sambandet mellan ridlärans teori och praktik.
 • Ridning för underhåll av ridskolehästar.
 • Tömkörning och löshoppning.
 • Hindertyper och banbyggnad.
 • Hästrekrytering, hästars utveckling och utbildning.
 • Träningsmoment för utveckling och utbildning av ryttare.
 • Programridning samt ban- och terränghoppning på grundläggande ridlärarnivå.
 • Riding för ryttare med olika förutsättningar och behov.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och förebyggande säkerhetsåtgärder i samband med arbete med hästar.
 • Tävlingsreglementen och övriga branschregler i samband med träning av och tävling med hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.

Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
I ridningen använder eleven ridlärans teori i praktisk tillämpning på ett gott sätt. - I ridningen använder eleven ridlärans teori i praktisk tillämpning på ett tillfredställande sätt.
- Eleven genomför efter samråd med handledare tömkörning och löshoppning av skolade hästar och anpassar efter samråd med handledare hinder och banor för aktuell ryttare, häst och träning. Eleven genomför i samråd med handledare tömkörning och löshoppning av skolade hästar och anpassar i samråd med handledare hinder och banor för aktuell ryttare, häst och träning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningarna för hästars träning. Eleven redogör utförligt för förutsättningarna för hästars träning. Eleven redogör översiktligt för förutsättningarna för hästars träning.
Vidare upprättar eleven ett avancerat träningsprogram för häst och ryttare samt gör en noggrann och utförligt dokumentation av arbetet. Vidare upprättar eleven ett träningsprogram för häst och ryttare samt gör en noggrann dokumentation av arbetet. Vidare upprättar eleven ett enkelt träningsprogram för häst och ryttare samt gör en enkel dokumentation av arbetet.
Elevens ridning och hoppning på grundläggande ridlärarnivå är god. - Elevens ridning och hoppning på grundläggande ridlärarnivå är tillfredsställande.
Eleven arbetar säkert och ergonomiskt, och kan utförligt och nyanserat diskutera förutsättningarna kring ridning för ryttare med olika förutsättningar och behov. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt, och kan utförligt diskutera förutsättningarna kring ridning för ryttare med olika förutsättningar och behov. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt, och kan översiktligt diskutera förutsättningarna kring ridning för ryttare med olika förutsättningar och behov.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för och arbetar i enlighet med tävlingsreglemente, lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med tävlingsreglemente, lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med tävlingsreglemente, lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer