Kunskapskrav

Start Sök Om

Ridning och körning

Ämnet ridning och körning behandlar träning i att rida och köra olika typer av hästar i olika åldrar och utbildningsstadier. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och träna hästar och därför behandlar ämnet den träning som behövs för att kunna rida eller köra hästar i samband med hästskötsel. Ämnet behandlar också hästars reaktion och beteende vid ridning och körning samt kommunikation med hästar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i ridning och körning av hästar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utrusta, rida och köra hästar med hästarnas välbefinnande i centrum. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att samspela med hästar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambandet mellan ändamålsenlig utrustning, träning och hästars hälsa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hästars mentala och kroppsliga utbildning.

Genom rid- och körövningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att rida och köra hästar i olika åldrar och utbildningsstadier samt att tyda hästars reaktioner. Genom observationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars rörelse.

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om rid- och körlära samt om hästars olika gångarter.
 2. Kunskaper om faktorer som påverkar hästars prestation och hållbarhet samt förmåga att tolka hästars reaktion på träning och bedöma dessa faktorer.
 3. Förmåga att bedöma hästars allmäntillstånd samt kunskaper om träningsrelaterade skador och sjukdomar.
 4. Kunskaper om hästars utbildning samt övningar och rörelser för utveckling av ryttare.
 5. Förmåga att visitera, utrusta och hantera hästar för olika typer av arbete.
 6. Förmåga att rida hästar i olika sitsar, i balans och i ändamålsenlig form.
 7. Förmåga att köra hästar under kontroll och i ett bestämt tempo.
 8. Förmåga att sköta och vårda utrustning.
 9. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.

Kurser i ämnet

 • Ridning och körning, 200 poäng.
 • Körning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen trav 1.
 • Körning 2, 100 poäng, som bygger på kursen körning 1.
 • Ridning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning.
 • Ridning 2, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.
 • Ridning för ridlärare, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.

Ridning 2

Kursen ridning 2 omfattar punkterna 1–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 3.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hästars gångarter och hoppteknik.
 • Hästars utveckling, till exempel muskelsättning, kondition, utseende och beteende.
 • Observation av hästars hälsa och kondition samt hästars reaktioner på träning.
 • Arbetsplaner och träningsprogram för ridhästar.
 • Visitering av, utrustning för och ridning av olika typer av hästar.
 • Träning av hästar för någon eller några av ridsportens olika grenar.
 • Hantering av hästar i samband med träning och tävling.
 • Assistans vid löshoppning samt byggande av bana för löshoppning.
 • Tömkörning av skolad häst i ändamålsenlig form.
 • Val och vård av utrustning till hästar för olika slags arbete.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 • Bestämmelser om ridning på väg samt i skog och mark.
 • Etik i samband med träning och tävling.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars olika gångarter och hoppteknik. Eleven redogör utförligt för hästars olika gångarter och hoppteknik. Eleven redogör översiktligt för hästars olika gångarter och hoppteknik.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition. Eleven redogör också utförligt för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition. Eleven redogör också översiktligt för hästars utveckling och eventuella avvikelser från en normal utveckling samt för faktorer som påverkar hästars hälsa och kondition.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för träningsrelaterade skador på ridhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven utförligt för träningsrelaterade skador på ridhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven översiktligt för träningsrelaterade skador på ridhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven upprättar ett genomarbetat träningsprogram för ridhästar samt för med säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar. Eleven upprättar ett genomarbetat träningsprogram för ridhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar. Eleven upprättar ett enkelt träningsprogram för ridhästar samt för med viss säkerhet journal över arbete med och skötsel av hästar.
Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett gott resultat. Eleven organiserar, planerar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat. Eleven organiserar, planerar och utför i samråd med handledare arbetsuppgifter med ett tillfredsställande resultat.
- Dessutom visiterar, utrustar och rider eleven efter samråd med handledare olika typer av hästar. Dessutom visiterar, utrustar och rider eleven i samråd med handledare olika typer av hästar.
Elevens ridning är god. - Elevens ridning är tillfredsställande.
- Eleven anpassar efter samråd med handledare specialutrustning för aktuell häst och träning. Eleven anpassar i samråd med handledare specialutrustning för aktuell häst och träning.
I arbetet och ridningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett gott sätt. - I arbetet och ridningen hanterar eleven hästarna och utrustningen på ett tillfredsställande sätt.
- Eleven genomför efter samråd med handledare tömkörning av skolade hästar samt assisterar vid löshoppning. Eleven genomför i samråd med handledare tömkörning av skolade hästar samt assisterar vid löshoppning.
- Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning. Eleven sköter och vårdar i samråd med handledare aktuell utrustning.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med ridning.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
- När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer