Kunskapskrav

Start Sök Om

Ridning och körning

Ämnet ridning och körning behandlar träning i att rida och köra olika typer av hästar i olika åldrar och utbildningsstadier. I arbetet som hästskötare ingår att motionera och träna hästar och därför behandlar ämnet den träning som behövs för att kunna rida eller köra hästar i samband med hästskötsel. Ämnet behandlar också hästars reaktion och beteende vid ridning och körning samt kommunikation med hästar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i ridning och körning av hästar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att utrusta, rida och köra hästar med hästarnas välbefinnande i centrum. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att samspela med hästar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om sambandet mellan ändamålsenlig utrustning, träning och hästars hälsa. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hästars mentala och kroppsliga utbildning.

Genom rid- och körövningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att rida och köra hästar i olika åldrar och utbildningsstadier samt att tyda hästars reaktioner. Genom observationer ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hästars rörelse.

Undervisningen i ämnet ridning och körning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om rid- och körlära samt om hästars olika gångarter.
 2. Kunskaper om faktorer som påverkar hästars prestation och hållbarhet samt förmåga att tolka hästars reaktion på träning och bedöma dessa faktorer.
 3. Förmåga att bedöma hästars allmäntillstånd samt kunskaper om träningsrelaterade skador och sjukdomar.
 4. Kunskaper om hästars utbildning samt övningar och rörelser för utveckling av ryttare.
 5. Förmåga att visitera, utrusta och hantera hästar för olika typer av arbete.
 6. Förmåga att rida hästar i olika sitsar, i balans och i ändamålsenlig form.
 7. Förmåga att köra hästar under kontroll och i ett bestämt tempo.
 8. Förmåga att sköta och vårda utrustning.
 9. Förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.

Kurser i ämnet

 • Ridning och körning, 200 poäng.
 • Körning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen trav 1.
 • Körning 2, 100 poäng, som bygger på kursen körning 1.
 • Ridning 1, 100 poäng, som bygger på kursen ridning och körning.
 • Ridning 2, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.
 • Ridning för ridlärare, 100 poäng, som bygger på kursen ridning 1.

Körning 1

Kursen körning 1 omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på kunskaper om hästars olika gångarter samt punkterna 2 och 7.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hästars gångarter och rörelsemekanik.
 • Hästars beteende med betoning på deras avspänning, rakriktning, takt och balans.
 • Bedömning av hästars hälsa och kondition i samband med olika typer av arbete.
 • Hästars utbildning och arbete i olika åldrar utifrån deras individuella förutsättningar.
 • Motionsträning och intervallträning.
 • Tempobedömning och tidtagarövningar inom körningens discipliner.
 • Körning av hästar för olika användningsområden efter hästarnas individuella förutsättningar.
 • Tömfattningar, kuskens position och hjälper.
 • Grunderna i tömkörning.
 • Selning och utrustning av hästar för körning och för olika typer av arbete.
 • Skötsel och vård av utrustning, vagnar och redskap.
 • Klädsel och utrustning för olika situationer.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med körning av hästar.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med hästar.
 • Bestämmelser om körning på väg samt i skog och mark.
 • Branschens etiska regler i samband med arbete med hästar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästars olika gångarter och rörelsemekanik. Eleven redogör utförligt för hästars olika gångarter och rörelsemekanik. Eleven redogör översiktligt för hästars olika gångarter och rörelsemekanik.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar hästars prestation, hälsa och kondition i samband med träning. Eleven redogör också utförligt för faktorer som påverkar hästars prestation, hälsa och kondition i samband med träning. Eleven redogör också översiktligt för faktorer som påverkar hästars prestation, hälsa och kondition i samband med träning.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven utförligt för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas. Dessutom redogör eleven översiktligt för träningsrelaterade skador på körhästar samt hur skadorna kan förebyggas.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för utbildningsgången och olika träningsmetoder för körhästar. Eleven redogör utförligt för utbildningsgången och olika träningsmetoder för körhästar. Eleven redogör översiktligt för utbildningsgången och olika träningsmetoder för körhästar.
- Eleven visiterar och utrustar efter samråd med handledare hästar för körning. Eleven visiterar och utrustar i samråd med handledare hästar för körning.
- Eleven kör efter samråd med handledare skolade hästar med kontroll och säker position. Eleven kör i samråd med handledare skolade hästar med kontroll och säker position.
- Eleven kör också efter samråd med handledare olika typer av hästar i ändamålsenlig form utifrån hästens individuella förutsättningar. Eleven kör också i samråd med handledare olika typer av hästar i ändamålsenlig form utifrån hästens individuella förutsättningar.
Elevens körning är god. - Elevens körning är tillfredsställande.
- Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare tömkörning av skolade hästar. Dessutom genomför eleven i samråd med handledare tömkörning av skolade hästar.
I körningen tolkar eleven med säkerhet hästens reaktioner på arbetet. - I körningen tolkar eleven med viss säkerhet hästens reaktioner på arbetet.
- - Eleven tar också hänsyn till de faktorer som påverkar hästens prestation och hållbarhet.
- Eleven sköter och vårdar efter samråd med handledare aktuell utrustning. Eleven sköter och vårdar i samråd med handledare aktuell utrustning.
- - Eleven arbetar säkert och ergonomiskt i samband med körning.
- Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer