Kunskapskrav

Start Sök Om

Psykiatri 1

Kod: PSYPSY01
Poäng: 100

Kursen psykiatri 1 omfattar punkterna 2, 4–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård. Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap. Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia enkla exempel på vikten av evidensbaserad kunskap.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna samt jämför teorierna. Eleven beskriver också utförligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår och redogör utförligt för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna. Eleven beskriver också översiktligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa. Dessutom beskriver eleven utförligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
Eleven identifierar olika orsaker till att psykisk ohälsa uppstår, förklarar utförligt och nyanserat livsvärldens betydelse för psykisk hälsa samt ger välgrundade och nyanserade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven ger välgrundade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven ger enkla förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Eleven beskriver även utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Eleven beskriver även översiktligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Eleven beskriver utförligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Eleven beskriver översiktligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt. Dessutom beskriver eleven utförligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt. Dessutom beskriver eleven översiktligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Gå till Ämne - Psykiatri (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.