Kunskapskrav

Start Sök Om

Persontransporter

Ämnet persontransporter behandlar yrkesmässiga vägtransporter med fordon som används för persontransporter. Det omfattar dels förarutbildning på fordon för persontransporter, dels säkerhet för passagerare.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet persontransporter ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra yrkesmässiga persontransporter med tonvikt på passagerarsäkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att framföra fordon för persontransporter. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper som motsvarar de specifika kraven på yrkeskompetens i överenskommelser om yrkesmässiga vägtransporter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ge service och bemöta kunder samt att ta hand om passagerare med särskilda behov. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om förutsättningar för yrkesmässig persontrafik, olika transportverksamheters villkor samt om ergonomi och arbetsmiljö.

Undervisningen ska utgå från uppgifter som är konstruerade så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet persontransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om administrativa rutiner för biljettsystem och turlistor samt om dokumentation och rutiner för internationella persontransporter.
 2. Kunskaper om yrkesmässiga persontransporter och deras förutsättningar.
 3. Kunskaper om busskonstruktioners funktion och användningsområden samt om bussförarens arbetssituation och risker i arbetet.
 4. Förmåga att köra och manövrera fordon för persontransporter i skiftande trafikmiljöer.
 5. Förmåga att planera och genomföra persontransporter på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 6. Förmåga att hantera fordon för persontransporter och fordonens utrustning samt att utföra service och underhåll på bussar.
 7. Förmåga att planera körtider och färdvägar mot resmål samt att beräkna lastvikter.
 8. Förmåga att hantera situationer vid olyckstillbud och sjukdomstillstånd hos passagerare.
 9. Förmåga att ge service och bemöta kunder utifrån resenärens behov.
 10. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med kunder och medarbetare.

Kurser i ämnet

 1. Persontrafik 1a, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 2. Persontrafik 1b, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik 1a och kursen yrkestrafik 1b.
 3. Persontrafik – vux, 200 poäng, som bygger på kursen yrkestrafik – vux. Kursen får endast anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen persontrafik 1a eller kursen persontrafik 1b.
 4. Persontransporter – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen persontrafik 1a och kursen persontrafik 1b eller på kursen persontrafik – vux. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 5. Taxitrafik, 100 poäng, som bygger på kursen persontransporter – specialisering.

Persontrafik 1b

Kursen persontrafik 1b omfattar punkterna 1–3 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Transportadministration med biljettsystem, turlistor och taxameterutrustningar.
 • Administrativa rutiner vid gränspassager med dokumentation och tillstånd för internationella persontransporter utanför och inom EU.
 • Olika transportverksamheter för persontrafiken, till exempel linjetrafik, beställningstrafik, taxitrafik, skolskjuts, sjukresor och färdtjänst. De olika transportverksamheternas förutsättningar och krav på utförande och utmärkning.
 • Uppbyggnad, funktion och användningsområden för de vanligast förekommande busskonstruktionerna samt riskfaktorer med vindkänslighet och tyngdpunktsfördelning.
 • Passagerarsäkerhet vid olyckstillbud. Brandrisker med utrymningsvägar samt orsaker till uppkomsten av bussbränder.
 • Olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur man kan agera och hjälpa personer som uppvisar symtom på sjukdom.
 • Omhändertagande av passagerare med särskilda behov, till exempel barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
 • Service och kundbemötande vid persontransporter.
 • Gods med speciella farliga egenskaper i samband med persontransporter.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. Eleven beskriver utförligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem. Eleven beskriver översiktligt vanligt förekommande biljettsystem, turlistor och utrustningar för betalsystem.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. Eleven beskriver också utförligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik. Eleven beskriver också översiktligt dokumentation och rutiner vid internationell yrkesmässig persontrafik.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. Dessutom beskriver eleven utförligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna. Dessutom beskriver eleven översiktligt persontrafikens olika verksamhetsgrenar samt skillnader och krav på genomförande för de olika verksamheterna.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. Eleven beskriver utförligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet. Eleven beskriver översiktligt busskonstruktioners funktion och användningsområden samt faktorer som påverkar stabiliteten på fordonet.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud och brandrisk i fordon. Eleven beskriver också utförligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud och brandrisk i fordon. Eleven beskriver också översiktligt tillvägagångssätt och rutiner vid olyckstillbud och brandrisk i fordon.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. Dessutom beskriver eleven utförligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika sjukdomstillstånd hos passagerare samt hur olika behov hos passagerare kan tillgodoses.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat begreppen service och kundbemötande vid persontransporter. Eleven beskriver utförligt begreppen service och kundbemötande vid persontransporter. Eleven beskriver översiktligt begreppen service och kundbemötande vid persontransporter.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. Dessutom beskriver eleven utförligt gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter. Dessutom beskriver eleven översiktligt gods med farliga egenskaper samt hur det ska hanteras vid persontransporter.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer