Kunskapskrav

Start Sök Om

Vårdpedagogik och handledning

Kod: PEAVÅD0
Poäng: 100

Kursen vårdpedagogik och handledning omfattar punkterna 3–9 under rubriken Ämnets syfte.


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Eleven diskuterar utförligt hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen. Eleven diskuterar översiktligt hur en samtalssituation påverkas av patienten och brukaren, vårdpersonalen och omgivningen.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Dessutom beskriver eleven utförligt den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas. Dessutom beskriver eleven översiktligt den pedagogiska funktion som personal har och hur den kan utvecklas.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. Eleven beskriver också utförligt handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer. Eleven beskriver också översiktligt handledningsprocessens olika delar, rollen som pedagog och handledare samt det handledande samtalets betydelse i vård- och omsorgssituationer.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör utförligt och nyanserat för de bakomliggande pedagogiska teorierna. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör utförligt för de bakomliggande pedagogiska teorierna. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet begrepp som är relevanta i sammanhanget samt redogör översiktligt för de bakomliggande pedagogiska teorierna.
Dessutom ger eleven flera exempel på pedagogiska metoder. - Dessutom ger eleven några exempel på pedagogiska metoder.
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål samt anpassar vid behov uppgifterna till ändrade förutsättningar. Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål. Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, handledningsuppgifter utifrån syfte och mål.
I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra utifrån individens förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål. - I arbetet interagerar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra utifrån individens förutsättningar och behov samt utifrån uppgiftens syfte och mål.
- Dessutom skapar eleven efter samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika situationer. Dessutom skapar eleven i samråd med handledare möjligheter för människor att delta i olika situationer.
När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen utifrån syfte och uppsatta mål samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen utifrån syfte och uppsatta mål. När uppgiften är genomförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen utifrån syfte och uppsatta mål.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare. Eleven redogör utförligt för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare. Eleven redogör översiktligt för kvalitetsarbetets betydelse för personal, patienter och brukare.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Ämne - Pedagogik i vård och omsorg (Gymnasieskolan) på skolverkets hemsida för fullständig ämnesbeskrivning.